Bij Intralasik wordt er gebruik gemaakt van 2 lasers. De femtosecond laser, welke het flapje maakt en de excimerlaser welke de daadwerkelijke correctie van de oogafwijking maakt.

Het flapje

De femtosecond laser maakt het flapje. Nadat het oog verdoofd is wordt er een klein ringetje op het oog geplaatst. Dit ringetje drukt op het oog zodat eronder een facuuum kan ontstaan. Zonder deze druk kan het facuuum niet ontstaan en kan er dus geen flapje worden gemaakt. De druk van het ringetje wordt over het algemeen als vervelend ervaren. Achteraf horen we vaak dat deze druk eigenlijk het vervelendste is van de hele Intralasik behandeling.

Na het vormen van het vacuum worden kleine, zeer korte pulsen door de laser op een vooraf ingestelde diepte van het hoornvlies gemaakt. Elke puls vormt een microscopisch luchtbelletje . Door dat de belletjes elkaar overlappen ontstaat er feitelijk een opening over het gehele behandeloppervlak. De femtosecond laser zorgt ervoor dat aan één zijde een deel van het flapje vast blijft zitten. Over het algemeen de bovenkant, maar in bepaalde gevallen kan de arts bepalen dat dit op een andere plek is.

De correctie

De excimer laser maakt de eigenlijke correctie in het hoornvlies. Nadat de arts het flapje heeft omgeslagen zorgen de laserstralen voor de verdamping van de cellen van het hoornvlies op exact de juiste plaats. Hierdoor wordt de vorm van het hoornvlies blijvend veranderd.

Na de correctie door de excimer laser wordt het flapje weer teruggelegd. De arts strijkt het flapje glad en hierdoor zuigt het flapje zich vanzelf weer vast. Over het flapje groeit weer een laagje epitheel. Dit duurt enkele dagen. Een week of 2 na de Intralasik behandeling is deze laag weer goed stevig.

De vorm

Als iemand bijziend is (een min afwijking), dan haalt de excimer laser meer in het midden van het hoornvlies weg, zodat het hoornvlies vlakker wordt. Als je verziend bent ( een plus sterkte), dan wordt er meer aan de rand van het behandeloppervlak weggehaald waardoor er een steilere vorm ontstaat. Tegelijkertijd wordt de cilinderafwijking gecorrigeerd.

Intralasik versus Lasik

  • Bij Intralasik wordt geen gebruik meer gemaakt van een mesje. Door de femtosecond laser is het flapje veel nauwkuriger en overal even dik.
  • Het ‘scharniertje’ van het flapje kan bij Lasik per ongeluk losgesneden worden. Dit risico is bij Intralasik bijna niet meer aanwezig.
  • Er kunnen hogere sterktes mee geholpen worden -10 – +4
  • Iets minder kans op droge ogen bij Intralasik
  • Minder kans op herbehandeling

Overige ooglaserbehandelingen

Is de Intralasik methode toch niet de ooglaserbehandeling waar u naar opzoek was? Kijk dan naar een andere ooglaserbehandeling. Aantekening hierbij is wel dat een uitgebreid vooronderzoek uitsluitsel kan geven over welke methode het beste bij uw ogen past.