Om te kunnen beoordelen of voor u een ooglaserbehandeling mogelijk is, is het noodzakelijk dat we een uitgebreid oogheelkundig vooronderzoek uitvoeren. Het vooronderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. Gedurende dit vrijblijvende vooronderzoek door onze oogspecialisten worden verschillende onderwerpen besproken en onderzocht. Maar hoe ziet een ooglaser vooronderzoek eruit?

Waarom ooglaseren?

Er wordt zorgvuldig aandacht geschonken aan de redenen die u heeft voor een behandeling en de verwachtingen die u heeft omtrent het resultaat. Daarin spelen de volgende zaken een grote rol:

 • Motivatie
 • Gezondheid
 • Medicijngebruik
 • Werk en hobby’s
 • Oogheelkundige voorgeschiedenis
 • Gebruik van een leesbril

Oogmetingen tijdens vooronderzoek

Tijdens het onderzoek zijn wij 1,5 uur met u bezig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een ooglaserbehandeling. Naast de motivatie die wij graag van u horen doen wij ook diverse oogmetingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar:

 • Sterktemeting
 • Oogdrukmeting
 • Hoornvliesdikte
 • Kromming hoornvlies
 • Topografie van het oog
 • Pupildiameter
 • Ongecorrigeerde en gecorrigeerde oogmeting
 • Traanfilm (kwantiteit en kwaliteit)
 • Netvliesonderzoek (oogmeting met wijde pupillen)

Afsluitend gesprek

Uiteindelijk kunnen we aan de hand van de metingen en uw eigen interesse een volledig beeld vormen en u informeren over een eventueel vervolg:

 • Uitgebreid uitleg over de mogelijkheden
 • Eventuele risicofactoren
 • Persoonlijk behandelingsplan
 • Welke ooglaserbehandeling past bij uw ogen
 • En natuurlijk alle vragen die u nog heeft

Belangrijke punten omtrent het vooronderzoek

Rondom het vooronderzoek zijn er een aantal belangrijke punten waar u van op de hoogte moet zijn.

Contactlenzen en ooglaser vooronderzoek

Contactlenzen kunnen de vorm van het hoornvlies veranderen waardoor de metingen onbetrouwbaar kunnen zijn. Als de lenzen tijdig worden uit gelaten kan het hoornvlies zijn natuurlijke vorm weer aannemen. Als u zachte lenzen draagt is het zeer belangrijk om 2 weken voor het uitgebreide vooronderzoek uw lenzen uit laten. Bij harde lenzen is dit 4 weken. Nachtlenzen mag u 2 maanden niet in hebben gehad.

Oogdruppels tijdens het vooronderzoek

Om bepaalde metingen goed uit te kunnen voeren moeten wij uw ogen druppelen. Hierdoor worden de pupillen wijd. Dit kan voor een wazig beeld zorgen. Omdat uw pupillen na het uitgebreide vooronderzoek nog enige uren wijd zullen blijven, raden wij u aan om niet zelf terug te rijden en een zonnebril mee te nemen om de ogen te beschermen tegen het felle licht.

Zwanger of borstvoeding?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, dan is een vooronderzoek nog niet mogelijk. De veranderde hormoonhuishouding beïnvloed namelijk de metingen. Ongeveer 4 maanden na het stoppen van de borstvoeding is het weer mogelijk om een vooronderzoek te doen.

Wanneer ooglaseren na het vooronderzoek

Doorgaans is het mogelijk om een week na het vooronderzoek uw ogen te laseren bij een ooglaserkliniek waar het Intake Centrum mee samenwerkt.