Ooglaseren is één van de meest uitgevoerde ‘niet noodzakelijke’ medische behandelingen. Een ooglaserbehandeling wordt door nationale- als internationale gezondheidsorganisaties als veilig beoordeeld. Toch zijn er een aantal voorwaarden waar goed aandacht voor moet zijn na een ooglaserbehandeling.

Waarom nacontroles?

Als er complicaties optreden heeft het de voorkeur deze direct tegen te gaan. Daarom zijn er een aantal verplichte nacontroles. Deze zijn bij uw behandeling inbegrepen en dus gratis.
De nacontroles na een ooglaserbehandeling zijn op:

  • De dag van de ooglaserbehandeling.
  • De volgende dag of enkele dagen erna worden uw ogen nogmaals beoordeeld.
  • Na een maand volgt weer een nacontrole.
  • Na drie maanden is de vierde nacontrole.
  • Na half jaar is de één-na-laatste nacontrole.
  • De laatste nacontrole is na één jaar.

De eerste 2 controles zijn absoluut noodzakelijk en niet te verschuiven. Hou hier rekening mee in uw planning. Alle volgende controles hangen ook af van hoe het herstel gaat en maakt u samen in overleg met de specialist.

Het advies van de oogarts

Na een ooglaserbehandeling dient u zich aan de adviezen van de oogarts te houden:

  • Twee weken niet in uw ogen wrijven.
  • Voor vrouwen: twee weken geen oog make-up dragen.
  • Twee weken niet zwemmen of naar de sauna gaan.
  • Twee weken niet sporten (vier weken bij contactsporten).

Oogdruppels na het ooglaseren

Na het ooglaseren dient u nog enkelen weken uw ogen goed te druppelen om het herstelproces te versoepelen. Tijdens het vooronderzoek ontvangt u een druppelschema en geven we uitleg over het gebruik van de druppels.
Op de dag van de behandeling nemen we het gebruik van de oogdruppels nog even met u door. Vanzelfsprekend dient u zich goed te houden aan het druppelschema. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.